Virksomhedspraktik og løntilskud

Stillingsbetegnelse for medarbejdere i virksomhedspraktik eller løntilskud.

Sigtet med at være i Børnehuset Blåkilde i en 4 ugers praktik eller i et længere forløb med løntilskud, er at tilegne sig kendskab, indsigt i og erfaring med arbejdet i en daginstitution.


Det betyder, at du skal have interesse for at være sammen med børn og at du er indstillet på at deltage aktivt i de daglige gøremål og rutiner med børnene samt de praktiske opgaver. Vi forventer at du viser engagement og at du prøver at tage egne initiativer i samværet med børnene og i forhold til det praktiske arbejde.


Du er i en læreproces og vi forventer at du er indstillet på at få feedback og tage ved lære af de tilbagemeldinger vi giver dig.
Du får en kontaktperson mens du er her. Du vil i starten følge kontaktpersonen som også vil guide dig og sætte dig ind i de praktiske ting. Midt i dit forløb vil vi tage en snak om, hvordan du oplever at være hos os, hvad du synes er særligt spændende og som du oplever du er særligt god til og hvad du synes er særligt svært og som du gerne vil lære mere af. Du kan altid gå til din kontaktperson og spørge om stort og småt.


Alle øvrige medarbejdere i huset er forpligtede til at støtte, hjælpe og tilrettevise dig i det daglige arbejde og til at give dig respons og feedback på det du gør.


Din leder vil være til rådighed til drøftelse af det, der vedrører institutionen eller andet du finder relevant i forhold til din praktik.
Når du starter hos os, vil vi sætte et opslag op til forældrene om, at du skal være i Børnehuset Blåkilde. Vi vil gerne have at du hilser på forældrene, så de ved, hvem du er. Når vi kommer og går, plejer vi at hilse på alle stuer og i køkkenet. Det vil vi også gerne have, at du gør.


Som praktikant/medarbejder med løntilskud er det primært det direkte arbejde med børnene og de praktiske gøremål og aktiviteter, der er i fokus. Forældresamarbejde, planlægning af pædagogikken samt arbejdet med børn med særlige behov, hører under det faste personale.


Vi har nogle regler i huset af sikkerhedsmæssige årsager, de vigtigste er nævnt her:


• Man går aldrig fra et barn, der er på puslebordet. Tag barnet ned/med, hvis du er nødt til at hente tøj, bleer eller andet.
• Man går aldrig fra et barn i barnevognen uden det har sele på og vognen er bremset.
• Du må ikke gå tur alene med børn, uden at en fast personale fra stuen har sagt god for det.


Hvis det er relevant, vil du blive tilbudt at deltage i enkelte møder fx stuemøder eller personalemøder. Det er lederen eller det faste personale, der vurderer om du kan deltage.


Skulle du blive syg, er det vigtigt at du så tidligt som muligt ringer til institutionen og sygemelder dig. Ligeledes er det vigtigt at du dagen inden du kommer tilbage lige ringer og raskmelder dig. Hvis du har børn der bliver syge, er det vigtigt at du ringer og spørger om du kan få en barn sygedag. Vi vil imødekomme dette i de allerfleste tilfælde, men du skal vide at det er mulighed, ikke en ret at have fri, når ens barn er syg.


Skal du have fri, skal dette aftales enten med din leder eller din kontaktperson. Tandlægebesøg og alm. Lægebesøg skal fortrinsvis lægges udenfor arbejdstiden.


Som ny medarbejder hos os, vil vi gerne have dine observationer, ideer, din undren eller spørgsmål om det vi gør i vores dagligdag. Vi er kun glade for at høre, hvad du tænker om os som institution og arbejdssted og dine input er velkomne.


Som praktikant/medarbejder med løntilskud i Børnehuset Blåkilde, kan du ligesom det øvrige personale udfylde en ambulanceplan med navn på, hvem ledelsen skal kontakte, hvis der skulle opstå en situation, hvor der skal kontaktes en pårørende.

 
Husk: at du har tavshedspligt med ting du ser og hører i Børnehuset Blåkilde.


Vi glæder os til at samarbejde med dig og ønsker at du får et givende og spændende ophold hos os i Børnehuset Blåkilde.