Fraværspolitik

Fraværspolitik i Børnehuset Blåkilde.


 

I Børnehuset Blåkilde arbejder vi for et sundt og trygt arbejdsmiljø, hvor trivsel og sikkerhed er højt prioriteret.

 

Det er lederens overordnede ansvar i samarbejde med arbejdsmiljømedarbejderen, at arbejdsforholdene rettes op, hvis de fysiske og psykiske rammer er årsag til sygefravær eller dårligt arbejdsklima.

 

Hver enkelt medarbejder er medansvarlig for, at ovennævnte overholdes. Den enkelte medarbejder er også selv ansvarlig for at vurdere om han/ hun er syg så arbejdet ikke kan passes og bliver nødt til at gå hjem.

 

Som kollega i Børnehuset Blåkilde er det dog stadig vigtigt, at alle er opmærksomme på hinandens trivsel i hverdagen. Dvs. at leder og personale skal være lyttende og parate til at handle på det aktuelle.

 

Det prioriteres derfor højt, at kommunikationen er anerkendende.

 

Alle må tage ansvar for at melde ud, hvordan man har det og trives.

Retningslinjer ved fravær:


 

• Sygemelding

 skal meldes til Børnehuset Blåkilde så tidligt så muligt. Hvis man melder sig syg på sin åbner, skal man selv sørge for at finde en anden til at åbne. Raskmelding skal ske senest klokken 14. Dog er det velset at ringe senere eller blot dukke op dagen efter, hvis man føler sig rask senere end klokken 14. Om fredagen ringer den sygemeldte, også selvom personen ikke er rask. Dette for at give en pejling om, hvordan det går. Hvis man stadig er syg mandag morgen meldes dette.

• Ved barn syg

forventes det, at man prøver at få løst pasningsproblemet, så man kan komme på arbejde senere, eventuelt for at lukke og deltage i f.eks. personalemøder og sociale arrangementer. Dette gør sig også gældende ved egen sygdom. Man har ikke krav på barns første og anden sygedag. Lederen kan vurdere, at det ikke kan lade sig gøre den pågældende dag.

• Lederen kontakter den sygemeldte fra første sygedag

 Dette er for at yde omsorg og støtte og for at se, om der eventuelt er noget, arbejdspladsen kan gøre. Vi forventer, at den sygemeldte holder kontakt med lederen angående sygdommens forventede varighed.

klik på dette link for at læse om 1-5-10 samtaler under sygefravær i HTK.


 

• Læge og tandlægetider

 skal foregå udenfor arbejdstiden. Men vi er fleksible og hjælper hinanden, hvis det ikke kan lade sig gøre. Har man tid hos specialister eller hospital skal man selv betale med fridag eller afspadsering. Dog kan arbejdstiden omlægges således, at man kan nå begge dele. Skal man i et længere behandlingsforløb aftaler vi, hvordan vi klarer det i forhold til arbejdstider. F.eks. kan man være deltidssyg i behandlingsperioden, eller arbejdstiderne kan ændres.

• Sygemelding modtages

 med et ”god bedring” og når den sygemeldte vender tilbage til arbejdspladsen er det vigtigt, at man f.eks. ikke fortæller om, hvor presset det har været for arbejdspladsen, men at man på en positiv måde byder sin kollega velkommen tilbage.

• Ved sygdom i institutionen prøver man at opretholde den gode stemning og tage dagen med oprejst pande og ikke påvirke resten af personalegruppen i negativ retning.

•I Høje Taastrup kommune arbejder vi med værdibaseret personalepolitik,

 hvilket betyder, at hver enkelt person vurderes og behandles individuelt. Derfor er de tidligere omsorgssamtaler afløst af lederens vurdering af, hvilke samtaler, der er behov for i de enkelte tilfælde. Formålet med samtalerne er at belyse forhold, som kan mindske sygefraværet. Det kunne være at genoptage arbejdet delvist, ændre arbejdsopgaverne eller lave en jobrotation. Ved samtalerne er der også mulighed for at udfylde en mulighedserklæring. Lederen har ansvar for og pligt til, at tage samtale med ansatte, hvis der er system i fraværet. Man er ikke forpligtet til at udtale sig om sygdommens art eller årsag (jævnfør forvaltningsloven). Det er dog nemmere at støtte en person, der er åben om sygefraværet. Lene aftaler også med den syge, hvor meget vedkommende har lyst til det øvrige personale skal vide, og endelig om den syge vil kontaktes af sin omsorgsperson eller en anden kollega. ’

• Det anbefales, at alle udfylder en ambulanceplan.