Forældreråd

Forældreråd og forældrebestyrelse

Børnehuset Blåkilde er en institution i område 1. I det samlede område har vi en forældrebestyrelse med forældrerepræsentanter fra alle 8 institutioner. Der ud over har vi et forældreråd i de enkelte institutioner. Således også her hos os. I bliver valgt til forældrerådet for et år af gangen. Undtagen repræsentanten som sidder i forældrebestyrelsen. Her er det 2 år.
Medlemmerne i forældreråd og forældrebestyrelse vil fremgå på forældretavlerne i begge huse.

 

I de underliggende pkt. kan du orientere dig i referater og hvem der medlem af forældrerådet.