Børnemiljøvurdering

Dagtilbudene skal arbejde med børnemiljø, som en integreret del af det pædagogiske arbejde. Samtænkningen af læreplansarbejdet og børnemiljøet skal fremgå skriftligt i den pædagogiske læreplan.

 

Her i Børnehuset Blåkilde bruger vi undersøgelsen af børnemiljøet til at finde de fokuspkt. som vi arbejder med fremadrettet i forhold til de pædagogiske læreplaner.

 

Selve undersøgelsen har dennegang foregået med interview med de ældste børn og observationsskemaer med vuggestuebørnene og de mindste børnehavebørn.

 

Spørgsmålene omhandlede det fysiske, psykiske  og æstetiske børnemiljø i vores institution. Hele undersøgelsen har taget afsæt i et børneperspektiv.