Sygdom

Vi modtager ikke et sygt barn.

Som hovedregel kan man sige, at et barn skal kunne klare  at følge en dagligdag og deltage i de aktiveteter, der er planlagt.

 

Personaler uddeler ikke medicin til børnene.

I enkelte tilfælde kan der ses bort fra dette, når det drejer sig om kroniske lidelser, som barnet iøvrigt ikke er syg af.