Sprogprocedure og vurderinger i Område 1

Informationer ang. Sprogprocedure i område 1.

Sprogvurderingen laves af en for barnet kendt voksen, når barnet er ca. 2,10 år (i vuggestuen) og i børnehaven når barnet er ca. 5 år. Høje Taastrup kommune har valgt at sprogvurdere alle børn. Dette er en politisk beslutning som alle daginstitutioner i kommunen er underlagt. At alle børn skal sprogvurderes, giver en sikkerhed for, at ingen børn med sproglige udfordringer overses. Nogle sproglige udfordringer kan være svære at opdage. Vurderingen er et godt pædagogisk værktøj, som kan give nogle pædagogiske retningslinjer for, hvor vi pædagogisk skal styrke barnet.

En vurdering kan aldrig stå alene, og er kun et øjebliksbillede af barnets sproglige kompetencer. Derfor skal vurderingen altid suppleres med pædagogens observationer fra hverdagen med barnet.

Vurderingen kan vise de sproglige styrker, der skal bygges videre på i forhold til at skabe yderligere udvikling. Hvis barnet skal have en særlig eller fokuseret indsats, vil forældrene blive inddraget og guidet i, at kunne understøtte deres barns sproglige udvikling. Hvis barnet skal have en generel indsats, men har udfordringer i en af de fire sproglige områder som vurderingen ser på (Produktive ordforråd, receptive ordforråd, lydlige kompetence eller kommunikative kompetencer), så vil forældrene blive informeret. Man har som forældre krav på en tilbagemelding i forhold til sit barns sprogvurdering. Sprogvurderingen for de 3-årige, varer ca. 20-25 minutter og er en lille seance hvor barnet skal kigge på nogle billeder, pege ud fra den voksnes anvisning, og handle på voksen beskeder f.eks. ”kan du lægge løven op i kufferten?” Barnet skal også lytte til en lille historie, og forsøge at gengive momenter fra handlingen.

Sprogvurderingen for de 5-årige, er mere omfattende og kan tage op til 40 min. Barnet skal også her se på billeder, fortælle en lille historie ud fra billeder, forsøge sig med orddeling, bogstavkendskab, og hurtig navngivning.

På begge sprogvurderinger er der en forældredel, som bliver sammenholdt med pædagogens besvarelser. I vil som forældre blive informeret om, hvornår sprogvurderingen skal udføres, og I vil blive bedt om at lave forældredelen. I vil modtage en mail, i denne mail er et link som I skal følge.

Barnet tidlige udvikling (0-5år) er afgørende for barnets videre sprogtilegnelse og senere faglige kompetencer i skolen.