Lukkedage

I Høje Taastrup Kommune har byrådet besluttet flg. lukkedage i 2017:

 

  • 3 dage før påske (10., 11. og 12. april)  
  • fredag efter Kr. Himmelfart (26. maj)  
  • mellem jul og nytår med opstart d. 23. dec. til 30. december (begge dage incl.)

Derudover skal området selv finde 2 lukkedag. Dette er sket i samarbejde med forældrebestyrelsen.

 

  • mandag d. 2/1 2017
  • mandag d. 16/10 2017

 

Se desuden på HTK´s hjemmeside om byrådets beslutning vedr. lukkedage. lukkedage i HTK