Lukkedage

I Høje Taastrup Kommune har byrådet besluttet flg. lukkedage i 2018:

 

  • 3 dage før påske (26., 27. og 28. marts)  
  • fredag efter Kr. Himmelfart (11. maj)  
  • mellem jul og nytår med opstart d. 24. dec. til 31. december (begge dage incl.)

Derudover skal området selv finde 2 lukkedag. Dette er sket i samarbejde med forældrebestyrelsen.

  • mandag d. 4/6 2018
  • mandag d. 15/10 2018

 

Se desuden på HTK´s hjemmeside om byrådets beslutning vedr. lukkedage. lukkedage i HTK